Precon Food Management BV

De Précon Veranderaanpak

Succesfactoren

“Iets dat je niet ziet, kun je ook niet veranderen.” Deze Johan Cruijff - achtige wijsheid moet volgens ons het uitgangspunt zijn van elke verandering bij klanten. Om te kunnen veranderen moet u zicht krijgen op de factoren die een succesvolle verandering in uw situatie mogelijk maken, de zogenaamde succesfactoren.

Hoe helpt Précon u?

Een bedrijf verandert continu. Als advies- en trainingsbureau ondervinden wij dat aan den lijve bij onze klanten in de levensmiddelensector. Wanneer u een verandering in uw organisatie wilt realiseren, moeten vier succesfactoren met elkaar in overeenstemming zijn. Précon identificeert samen met u de succesfactoren binnen uw organisatie en helpt u om ze met elkaar op één lijn te krijgen. Wilt u bijvoorbeeld dat uw kwaliteitsafdeling proactiever gaat werken bij de implementatie van een nieuw kwaliteitssysteem in de fabriek? Dan kijken we naar de volgende aspecten:

  1. Kan de organisatie de medewerkers duidelijk maken wat proactiever werken oplevert?
  2. Vertonen leidinggevenden ook proactief gedrag?
  3. Is proactiviteit een onderdeel van het beoordelingssysteem?
  4. Moeten de medewerkers ondersteund worden met training en coaching?

De succesfactoren voor verandering?

Vaak geldt dat (een onderdeel van) het bedrijf van een oude situatie naar een nieuwe situatie moet bewegen. Daar zijn altijd mensen bij betrokken, het gaat om gedragsverandering. Vier factoren zijn cruciaal om tot een succesvolle en blijvende gedragsverandering te komen. Dit is gebaseerd op een effectieve veranderaanpak voor verandertrajecten.

Mensen in organisaties veranderen als:

  1. De organisatie een begrijpelijk en motiverend verhaal vertelt over nut en noodzaak van de verandering.
  2. Ze het goede voorbeeldgedrag zien bij hun voorbeeldfiguren, zoals leidinggevenden.
  3. De (in)formele systemen, mechanismes en procedures de nieuwe situatie ondersteunen.
  4. Ze over de juiste competenties beschikken en het aankunnen en aandurven.

Een plan voor verandering

Zorg dus dat u goed zicht heb op deze vier factoren voordat u een verandering inzet. Daarin zijn twee principes belangrijk:

Principe 1: De vier factoren moeten met elkaar in overeenstemming zijn.
Principe 2: Focus op één factor maakt een organisatie of afdeling per definitie slecht veranderbaar.

Houd met het plannen van een verandering rekening met deze principes.

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016