Precon Food Management BV

Arbeidsomstandigheden

Duurzame inzetbaarheid, meer dan alleen Arbo

“Optimaal presterende medewerkers zijn van onschatbare waarde voor bedrijven. Zij zijn meestal breed inzetbaar, gezond, gelukkig, gemotiveerd, bekwaam en bovenal effectief.”

De wereld om ons heen is continu in beweging. Maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De levensmiddelenindustrie is genoodzaakt hierop te anticiperen. De wetenschap is hier duidelijk over: continu ontwikkelen en innoveren is geen keuze, maar een must. Verandering in vereiste kennis, competenties, fysieke veiligheid, psychische arbeidsbelasting en cultuur zijn een logisch gevolg.

Geselecteerd op inhoud, gespecialiseerd in uw branche

Précon is gespecialiseerd in zowel de duurzame inzetbaarheid als arbeidsomstandigheden in de levensmiddelenindustrie en beschikt over een complementair team van veiligheids-, arbeids-, organisatie, en opleidingsdeskundigen. Uw behoefte bepaalt onze aanpak. Samen met u selecteren wij de juiste professional voor uw vraag.

Elke vraag is anders, elke oplossing is anders. Wij zien het als uitdaging om voor elke opdracht de juiste oplossingsvorm te kiezen. Dit varieert van voorlichting, coaching en begeleiding tot aan de ontwikkeling van een sociale innovatie, een machinekeuring of het opzetten van een arbozorgsysteem. Ook voor het verzorgen van trainingen op gebied van ARBO kunt u op ons vertrouwen. Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Précon gelooft in direct werkbaar en praktijkgericht maatwerk,  zodat u na afronding van de opdracht ook werkelijk onze toegevoegde waarde ervaart. Bij opdrachten waarbij veranderingen gerealiseerd worden hanteren we de 4F-veranderaanpak als denkwijze.

Concreet resultaat

Onze consultants kennen de dynamiek van de markt en snappen de processen in bedrijven. Zij zijn actief in de gehele keten en werken aan kwaliteit, veiligheid, verbetering en continuïteit voor “tomorrow’s best”. Het doel is om onze klanten nóg meer te laten uitblinken in hun sector. Wij realiseren dit door samen een vraagstuk te concretiseren en op zoek te gaan naar de best passende oplossing. Samen met u definiëren we het te behalen resultaat. De persoonlijkheid en ervaring van de consultant staan garant voor een goed resultaat. Dit wordt versterkt door het Précon-team met de ervaring van meer dan 50 professionals.

Uw opbrengsten

U beoogt een optimale afstemming te realiseren tussen doel en missie van de organisatie en de wensen en behoeften van medewerkers. De opbrengst van een interventie omtrent duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden is afhankelijk van de omvang en effectiviteit. U heeft de mogelijkheid om samen met Précon de volgende resultaten te behalen:

  • Uw organisatie scoort goed op productiviteit, medewerker tevredenheid en ziekte- en verzuimbeheer;
  • Uw organisatie ervaart een hoge veiligheidscultuur;
  • Uw organisatie is weerbaar en kan flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen;
  • Uw organisatie is een aantrekkelijke werkgever die klaar is voor de toekomst;
  • Uw jonge en oudere medewerkers blijven productief, betrokken, gemotiveerd en gezond aan het werk tot de pensioenleeftijd;
  • Uw medewerkers zijn actief en in beweging , dit heeft een positieve invloed op de arbeidsverhoudingen.

De brug in uw organisatie

Aangezien duurzame inzetbaarheid van medewerkers veelal nog ‘human resource’ (HR) gerelateerd is, kan duurzame inzetbaarheid de zo gewenste brug vormen tussen de HR-afdeling en andere disciplines zoals operationeel management , `Environment Health and Safety` (EHS) en Quality Assurance (QA).

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016