Precon Food Management BV

Management en Organisatie

Continu verbeteren van de prestaties

Organisaties in de voedingsmiddelenketen zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om hun prestaties te verbeteren. Het vergroten van het rendement, het beperken van verliezen in de productie, de verandering van klanteneisen of het voorkomen van problemen kunnen daarbij doelstellingen zijn. In veel gevallen worden instrumenten als TPM, Lean en 6 Sigma ingezet om tot verbetering te komen. Onderzoek wijst uit dat deze aanpak vaak niet tot de gewenste resultaten leidt. Het middenmanagement beschouwt prestatieverbetering niet tot hun kerntaken en veel medewerkers zien het als een verplicht nummer.

Kritisch kijken naar de bedrijfsprocessen

Verbeteren vraagt een kritische blik naar de eigen organisatie. Welke zaken gaan goed, en welke komen voor “verbetering” in aanmerking.

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende rollen in de organisatie: management dient zich bezig te houden met vernieuwen en verbeteren van de inrichting van de organisatie, het middenkader en medewerkers houden zich bezig met het daadwerkelijk verbeteren van processen in de organisatie.

Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers veelal zelf nadenken over de effectiviteit van hun werk. Zij hebben ideeën over hoe zaken makkelijker, sneller en goedkoper kunnen. Een enorm potentieel aan verbetermogelijkheden kan worden gebruikt wanneer deze ideeën serieus worden genomen en de mogelijkheid wordt geboden het plan om te zetten in actie.

Voortdurend verbeteren op uitvoerend niveau bestaat uit het nemen van kleine stapjes, waarbij gedrag en houding de grootste verandering zal zijn in Van “dat is nou eenmaal zo” naar “wat kan ik doen om mijn werk sneller, effectiever of gewoon beter te doen”.

Verantwoordelijkheid, inbreng en motivatie

Précon benadert verbetermanagement vanuit de verantwoordelijkheid, de inbreng en de motivatie van de medewerkers. Onze ervaring leert dat veel verbeterprojecten in organisaties stranden op juist deze principes. De sleutel tot succes is het (veranderende) gedrag en motivatie van medewerkers (en hun leidinggevenden). Natuurlijk zijn er technieken nodig, maar deze zijn slechts een hulpmiddel ter ondersteuning.

Voor het succesvol invoeren van verbeterprojecten in organisaties zijn een viertal factoren van belang:

Een samenhangend verhaal vanuit het management over de noodzaak

Als we niet verbeteren dan haalt de concurrent ons in en uiteindelijk verdwijnt arbeid naar andere bedrijven en wellicht ook andere landen.

Voorbeeldgedrag van hoger- en middenkader

Leidinggevenden sturen op de eigen verantwoordelijkheid en stimuleren medewerkers om met oplossingen te komen, plezier te hebben in kritisch kijken naar resultaten en het openstaan voor nieuwe ideeën.

Systemen en procedures

Een werkwijze waarin gestimuleerd wordt te werken aan verbeteringen. Praktisch georganiseerde communicatie tussen afdelingen en een oneindige gereedschapskist vol TPM, 6 sigma, WCM, Lean, Kaizen tools. Al doende worden een aantal tools standaard voor uw bedrijf.

Training

Medewerkers leren het meest van problemen en uitdagingen in hun eigen werk. Training on the job in stapsgewijs verbeteren helpt hen actief bij te dragen aan verbeteringen. Zo nodig kunnen medewerkers getraind worden op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, communicatie of in het gebruik van verbetertools als 6 Sigma, Lean en TPM.

Précon kan uw organisatie ondersteunen in het invoeren van verbeterprojecten door samen met u:

  • Een helder verhaal te formuleren over de noodzaak van voortdurend verbeteren;
  • Uw middenkader te ontwikkelen in hun voorbeeldgedrag;
  • Een aantal verbetertrajecten met uw medewerkers uit te voeren;
  • De juiste tools, geschikt voor uw organisatie, te implementeren;
  • Uw medewerkers te trainen in het gebruik van tools en het bijdragen aan verbeteringen.

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016