Precon Food Management BV

Consultancy

Praktisch Maatwerk

Précon consultancy is praktisch maatwerk, waarbij we onze klanten ondersteunen zodat zij kunnen excelleren. Ieder vraagstuk kent haar eigen aanpak. Wij bekijken uw vraag in een brede context en zorgen voor blijvend resultaat. Bij het selecteren van de juiste professional houden we rekening met dé persoonlijke ‘klik’.

Bekend met de dynamiek

De levensmiddelenindustrie kent een eigen dynamiek. De beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van grondstoffen kunnen variëren. De afspraken over eindproducten staan vaak vast. Om concurrerend te blijven moet de levering van producten op tijd en tegen juiste prijs en kwaliteit gebeuren. De productie moet dus efficiënt en in één keer goed. Voedselveiligheid en hygiëne zijn belangrijk, elk uur van de dag. Regelmatig vinden audits plaats door overheid, klanten en certificerende instellingen. Hierbij wordt getoetst of de praktijk aan de voor die audit geldende standaard voldoet. Steeds vaker zullen de audits onaangekondigd plaats gaan vinden.

Concreet resultaat

Onze consultants kennen de dynamiek van de markt en snappen de processen in bedrijven. Zij zijn actief in de gehele keten en werken aan kwaliteit, veiligheid, verbetering en continuïteit voor “tomorrow’s best”. Het doel is om onze klanten nog meer te laten uitblinken in hun sector. Wij realiseren dit door samen een vraagstuk te concretiseren en op zoek te gaan naar de best passende oplossing. Samen met u definiëren we het te behalen resultaat. De persoonlijkheid en ervaring van de consultant staan garant voor een goed resultaat. Dit wordt versterkt door het Précon-team met de ervaring van meer dan 50 professionals.

Maatwerk met een ‘klik’

Elke vraag is anders, elke oplossing is anders. Wij zien het als uitdaging om voor elke opdracht de juiste oplossingsvorm te kiezen. Précon gelooft in praktijkgericht maatwerk, direct werkbaar, zodat u na afronding van de opdracht ook werkelijk onze toegevoegde waarde ervaart. Bij opdrachten waarbij veranderingen gerealiseerd worden hanteren we de 4F-veranderaanpak als denkwijze. Wij zijn ervan overtuigd, dat het doorvoeren van veranderingen meer is dan bijvoorbeeld louter het aanpassen van systemen. Afhankelijk van de aard van de opdracht selecteren we een consultant. Deze beschikt over het juiste kennisniveau en de relevante expertise. En net zo belangrijk: onze consultant wordt ook geselecteerd op persoonlijke eigenschappen. Deze moeten passen bij de opdracht en bij uw cultuur, want deze ’klik’ is mede bepalend voor de mate van succes in ons werk.

Resultaat vanuit kernwaarden

Onze consultants zijn divers in persoonlijkheid en expertise. Het stevige Précon fundament is voor al onze consultants gelijk: professioneel, persoonlijk, integer, betrouwbaar en resultaatgericht. Dit zijn de kernwaarden van onze professionals. 

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016