Precon Food Management BV

Implementatie methodiek

Voor de implementatie van systemen ontwikkelde Précon mede een methode. Deze methode streeft naar maximaal resultaat en minimaal risico. De methode onderkent de volgende stappen.

implementatiemethodiek

Mobilisatiefase

Voordat het ‘echte werk’ begint is het belangrijk een goede projectstructuur neer te zetten. Een implementatie valt of staat met het indelen van de werkgebieden, benoemen van een projectgroep en het onderkennen van project sponsors en stakeholders.

De leden van de projectgroep vertegenwoordigen de belangrijkste belanghebbende functies uit de werkgebieden. Daarnaast zijn projectgroepleden die affiniteit hebben met het (technisch) functioneren van de te implementeren applicatie onontbeerlijk.

Ook het opstellen van een projectplan op hooflijnen is één van de activiteiten van de mobilisatiefase.

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase wordt, naast de bestaande situatie, de gewenste situatie in beeld gebracht. Deze situatieschets heeft niet alleen betrekking op de wijze waarop het nieuwe systeem moet gaan werken, maar ook op de procedures rond het nieuwe systeem.

De nieuwe, gewenste, situatie is de basis voor de inrichting van het nieuwe systeem en voor het opstellen van de ondersteunende procedures. Soms kan het noodzakelijk zijn aanpassingen aan het nieuwe standaard pakket door te voeren om de gewenste situatie te kunnen realiseren. Deze aanpassingen worden in deze fase beschreven. In veel gevallen zal de gewenste situatie bereikt kunnen worden door een gepaste inrichting van het nieuwe systeem.

Testfase

In de test fase wordt, in een zogenaamde Conference Room Pilot, met een geselecteerde en representatieve verzameling gegevens het systeem en de procedures getest. Indien nodig kunnen in deze fase nog aanpassingen aan systeem of procedures worden doorgevoerd. Nadat systeem en procedures naar behoren blijken te werken in de Conference Room Pilot, vindt overdracht van het ontwikkelde naar de reguliere organisatie plaats.

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016