Precon Food Management BV

Training

Functioneren in een levensmiddelenomgeving

Wij werken voor bedrijven die levensmiddelen produceren, verpakken, vervoeren of verkopen. Opererend in een sterk concurrerende markt anticiperen bedrijven continu op een veranderende omgeving. Ook factoren zoals veranderende technologieën, nieuwe eisen vanuit wetgeving of kwaliteitsstandaarden kunnen een werkwijze ingrijpend veranderen. Een werkwijze die gisteren effectief was, is dat morgen niet meer. Het functioneren in een bedrijf vraagt daarom in toenemende mate om meer eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, een flexibelere inzetbaarheid en proactief denken en handelen.

Training als voorwaarde voor verandering

Medewerkers moeten dus kunnen veranderen. Training is het middel dat kan worden ingezet om de mensen in staat te stellen te veranderen. Het doel van training is een leerproces in gang te zetten, waardoor je iets leert doen wat je daarvoor niet deed.. Deelnemen aan een training betekent vergaren van nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden of een andere houding die in de nieuwe situatie nodig is. Het leerrendement wordt vergroot als het leren tijdens de training leuk en uitdagend is. Précon helpt opdrachtgevers bij het vaststellen van de gewenste nieuwe situatie en ontwerpt de daarbij passende trainingsvorm, aanpak en werkvorm(en)

De cursist staat centraal

De professionals van Précon oefenen het trainersvak daarom als een ambacht uit. De trainingsdoelstellingen vormen de kaders voor de trainingsaanpak. Wanneer het vergroten van kennis het hoofddoel is, kan de trainingsoplossing voor een groot deel E-learning bevatten. Bij het trainen van gedrag en vaardigheden komt een grotere nadruk te liggen op bijeenkomsten onder leiding van een trainer. Cursisten spelen in die bijeenkomsten de leidende rol. Het gaat erom dat zij zich van de oude situatie naar de nieuwe situatie bewegen. De trainer zorgt voor een motiverende leeromgeving en de juiste tools voor een succesvol resultaat.

Maatwerk en bewezen oplossingen

Précon beschikt over een breed aanbod aan bestaande, bewezen trainingsoplossingen die voor verschillende trainingsdoelstellingen een uitkomst kunnen bieden. Zo verzorgen wij door het jaar heen open inschrijvingen rondom verschillende onderwerpen en actuele thema's. Tevens bevat ons E-learning aanbod meerdere complete trainingen die direct kunnen worden ingezet voor het trainen van medewerkers.


Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

NRTO-logo

Précon Food Management B.V. is lid van de NRTO. De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO is van mening dat het onderwijs aan werkenden primair een taak is van werkgevers en werknemers. Het zijn van oudsher vooral private partijen die in deze behoefte voorzien. Wij delen deze mening en hebben ons mede om deze reden aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Wij hanteren de NRTO gedragscode en algemene voorwaarden die door NRTO worden gehanteerd.


Trainingsbijeenkomsten en E-learning zijn op zichzelf al krachtige trainingsmiddelen, maar kunnen gecombineerd ook een complete trainingsoplossing vormen. Afhankelijk van de inhoud van de training kan een bepaalde combinatie worden gemaakt, dit wordt blended leren genoemd. Dit resulteert...
Benieuwd naar onze e-learning trainingen? Hieronder zijn een aantal demo's meteen te bekijken: Introductie...
Training gericht op vaardigheden en gedrag Wanneer training wordt ingezet met als doel verandering van houding, gedrag en handelen, kunnen trainingsbijeenkomsten een goede oplossing zijn. Een trainer begeleidt deze bijeenkomsten. Voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst voert de trainer een...
De trainingsbijeenkomsten worden door Précon verzorgd in de vorm van open inschrijvingen (OI) waar cursisten, afkomstig uit verschillende bedrijven, samen een training volgen. De E-learning trainingen behandelen, evenals de open inschrijvingen onderwerpen die voor meerdere bedrijven interessant...

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016