Precon Food Management BV

Klassikaal trainen

Training gericht op vaardigheden en gedrag

Wanneer training wordt ingezet met als doel verandering van houding, gedrag en handelen, kunnen trainingsbijeenkomsten een goede oplossing zijn. Een trainer begeleidt deze bijeenkomsten. Voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst voert de trainer een intakegesprek met de opdrachtgever. Tijdens deze intake wordt dieper ingegaan op de trainingsvraag en de door het bedrijf gehanteerde werkwijze. Op deze manier is de trainingsbijeenkomst afgestemd op uw specifieke situatie.

Trainingsbijeenkomsten zijn gericht op het ontwikkelen van gedrag en vaardigheden. Oefenen (in de praktijk) en interactie staan daarom veel meer centraal. Het is immers de cursist zelf die nieuw of ander gedrag moet gaan vertonen.

Open Inschrijving, Incompany- of praktisch maatwerk training

De trainingsbijeenkomsten worden door Précon verzorgd in de vorm van open inschrijvingen (OI) waar cursisten, afkomstig uit verschillende bedrijven, samen een training volgen. De E-learning trainingen behandelen, evenals de open inschrijvingen onderwerpen die voor meerdere bedrijven interessant zijn. Dit aanbod is voortdurend in ontwikkeling omdat de vraag van onze klanten ook verandert.

Het is mogelijk dat een bestaande training past bij de trainingsvraag van uw bedrijf. Een trainer kan deze training opnemen in zijn trainingsaanpak of middels kleine wijzigingen laten aansluiten op uw bedrijfssituatie.

De trainer zal zich bij een incompany-training vooraf verdiepen in het bedrijf en de praktijksituatie van de cursisten. Dit gebeurt via intakes op het bedrijf, maar ook het bezoeken van de werkplek van de cursisten kan bij de voorbereiding horen. Ook kan een bestaande training als uitgangspunt dienen voor een maatwerktraining.

Leren is vertrekken vanuit het eindpunt

Het programma voor een training wordt ontwikkeld vanuit het leerdoel: wat moet de cursist aan het eind van de training kennen en kunnen? De rol van de trainer is om de cursisten verder te helpen. Hiervoor zal hij goed kijken naar de beginsituatie van de cursisten. Vooraf, maar ook tijdens de training, zal de trainer keuzes maken en bepaalde zaken ook juist niet behandelen omdat het de groep anders niets zal opleveren.

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016