Precon Food Management BV

Cursus Preventiemedewerker in de levensmiddelenindustrie ( Klassikaal / In Company )

Cursus Preventiemedewerker in de levensmiddelenindustrie ( Klassikaal / In Company )

 

Inleiding

Hoe zorg ik voor meer aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden op de werkvloer? Waar heeft veiligheid een spanningsveld met voedselveiligheid?

 

Goed werkgeverschap betekent (pro)actief werken aan een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast is deze verantwoordelijkheid ook een wettelijke verplichting. Ook uw bedrijf kiest ervoor preventiemedewerkers aan te stellen. Dit zijn medewerkers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij ondersteunen hun collega’s bij het werken volgens veiligheidsvoorschriften en geven hen zo nodig voorlichting en instructie. Maar wat betekent dit nu in de praktijk?

Précon biedt u een ééndaagse training waarin u aan de slag gaat met uw rol als (toekomstige) preventiemedewerker. De training staat stil bij essentiële basiskennis. Vervolgens zult u deze kennis toepassen in casussen, gericht op uw praktijk. U krijgt daardoor direct zicht op risico’s en verbeterpunten voor uw organisatie.

Na afloop van de training heeft u een persoonlijk actieplan uitgewerkt waarmee u de volgende dag direct aan de slag kunt.

Leerdoel

Leerdoel

Na de training weet u:

 • Welke personen en instanties een rol hebben bij dit vraagstuk (preventiemedewerker, werkgever, werknemer, OR, Inspectie SZW, e.d.);
 • Wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende betrokkenen;
 • Hoe een actief preventiebeleid/actieve arbozorg eruitziet;
 • Of er een spanningsveld is tussen veiligheid en voedselveiligheid;
 • Wat de Arbowetgeving in hoofdlijnen inhoudt;
 • Welke arbothema’s in de levensmiddelenindustrie spelen;
 • Welke gezondheidsrisico's kunnen ontstaan en welke mogelijke beheersmaatregelen kunnen worden toegepast.

Na de training kunt u:

 • De belangrijkste arborisico’s op voor uw organisatie identificeren;
 • Uw organisatie adviseren over de aanpak van arborisico’s;
 • Een actieve rol vervullen in de preventie van gezondheidsrisico’s.

Doelgroep

Doelgroep

De training is bedoeld voor (aankomend) preventiemedewerkers. Dit kan iedere medewerker van de organisatie zijn die affiniteit met arbo heeft. Voor deze training is geen specifieke voorkennis nodig.

De training

De training

Deze training duurt één dag. Het programma ziet er als volgt uit:

Ochtend - Deel 1: Oefenen met basiskennis rond de volgende onderwerpen:

 • Het relevante Arbo-wettelijk kader (Arbowet, Arbocatalogus, e.a.);
 • De Arbozorgstructuur (RIE/PvA);
 • De taken, rollen en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Invloed, rol en positie in de organisatie.

Middag - Deel 2: Aan de slag!:

Kijk met de nieuw opgedane kennis naar jouw situatie en die van anderen:

 • Welke risico's zijn er in jouw organisatie?
 • Wat zijn noodzakelijke Arbo-maatregelen voor jouw situatie?
 • Welke maatregelen zijn realisatisch en acceptabel?
 • Hoe kunnen de maatregelen worden gerealiseerd?
 • Op welke manier kan voorlichting en instructie worden vormgegeven?

De training wordt afgesloten met een theorie-examen (meerkeuzevragen). Na het behalen van het examen ontvangt de cursist een certificaat.

Tarieven

Tarieven

Verschillende keren per jaar organiseren wij de training op basis van open inschrijving. Dit maakt het opleiden van individuele medewerkers financieel aantrekkelijk. Deelnemen kan voor 475,00 euro exclusief btw. Het trainingsmateriaal en het deelnamecertificaat zijn bij deze kosten inbegrepen. Bovendien ontvangt u inloggegevens voor onze E-learning training `Veilig aan de slag´ ter waarde van €55,-. Tijdens de klassikale training serveren wij tussen de middag een heerlijke lunch.

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016