Uw kwaliteitssysteem digitaal op maat

Quasydoc

De rol van de kwaliteitsmanager in de voedingsmiddelenindustrie is aan het veranderen, waarbij de kwaliteitsmanager meer en meer de rol krijgt van een procesmanager. Deze veranderende rol vraagt om een efficiënte aanpak voor het verzamelen en interpreteren van kwaliteitsgegevens.

Quasydoc biedt een oplossing voor bedrijven die hun bedrijfsprocessen willen optimaliseren en de veiligheid willen borgen. In dit online QA software systeem kunnen de geldende normen, wettelijke verplichtingen en klanteneisen worden beheerst en krijgt de gehele organisatie, van management tot werkvloer, meer grip op de kwaliteit.

Quasydoc is sinds 2004 op de markt en heeft zich sindsdien bewezen als betrouwbare partner voor kwaliteitssoftware. De software werkt online, waardoor alle informatie realtime en overal te raadplegen is. Quasydoc is speciaal ontwikkeld voor en door kwaliteitsmanagers in de voedingsmiddelensector, waarmee het perfect aansluit bij de dienstverlening van Précon. De ervaring van Précon in het opzetten en implementeren van kwaliteitssystemen, kan nu worden ingezet bij het digitaliseren ervan.

Onze professionals komen bij klanten regelmatig in aanraking met digitaliseringsvraagstukken. Naast het compliant zijn aan kwaliteitsnormen en wetgeving, speelt het doorvoeren van verbeteringen een steeds grotere rol op de kwaliteitsafdeling. Dé oplossing voor uw digitaliseringsvraagstukken is Quasydoc. Quasydoc is een geintegreerd software pakket voor de kwaliteitsmanager, waarbij alle kwaliteitsgegevens in één pakket verzameld zijn.

Wat zijn de voordelen van Quasydoc?

  • Dashboard: een overzichtelijk en gepersonaliseerd dashboard, zodat iedere gebruiker inzicht heeft in de relevante gegevens.
  • Persoonlijk: Quasydoc kan worden ingericht naar gelang de behoefte van de gebruiker of functie.
  • Modulaire opbouw: mogelijk om met enkele modules te starten en stap voor stap uit te breiden.
  • Flexibel: de software is ondersteunend voor uw bedrijfsproces en kan op maat worden ingericht.
  • Overzichtelijke investering: u betaalt een vast bedrag per jaar, afhankelijk van het aantal modules, ongeacht het aantal gebruikers.
  • In control: met het dashboard heeft u in één oogopslag zicht op de status van de kwaliteitsgegevens.
Informatie aanvragen

Contactpersoon

Stel uw vraag online

Modules

Quasydoc is modulair opgebouwd. Hierdoor hoeft u niet direct in het volledige pakket te investeren, maar kunt u met enkele modules beginnen. Wanneer deze geïmplementeerd zijn kunt u eventueel andere modules uitrollen in uw organisatie. Op deze manier is de omvang van de implementatie te overzien, worden behaalde resultaten snel zichtbaar, creëert u draagvlak binnen de organisatie en kan de investering worden gespreid.

Aanpak

Onze consultants kunnen u helpen de implementatie van Quasydoc tot een succes te maken. Précon heeft hiervoor een implementatieaanpak ontwikkeld, waarbij we Quasydoc stapsgewijs samen implementeren. Samen houdt in dat we met medewerkers van uw organisatie kijken hoe we uw proces kunnen optimaliseren. Van hieruit maken we de vertaalslag naar een inrichting binnen Quasydoc, zodat Quasydoc uw dagelijkse proces ondersteunt. Op deze manier helpt Quasydoc uw medewerkers overzicht te houden, op het juiste moment actie te ondernemen en de juiste prioriteiten te stellen. Tevens zorgen we ervoor dat uw medewerkers voldoende bagage hebben om met Quasydoc te werken en leiden we enkele medewerkers dusdanig op, dat ze zelfstandig in staat zijn verbeteringen door te voeren. Hierbij focussen we ons niet alleen op het systeem, maar kijken we breed hoe we uw bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren, waarvoor Quasydoc ondersteunend kan zijn.

Zowel gedurende het implementatietraject als na implementatie evalueren we regelmatig de voortgang, zodat we u kunnen ondersteunen wanneer dat nodig is.

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact op