Analyses

Om de hygiënische omstandigheden van de productie te monitoren, wordt vaak een breed scala aan microbiologische- en chemische onderzoeken uitgevoerd. Sommige analyses en controles voert u wellicht zelf uit of u besteedt deze analyses (deels) uit. In beide gevallen is de module analyses zeer bruikbaar.

Maak een analyseplan aan, waarbij per analyse of controle kan worden aangegeven wie hiervoor verantwoordelijk is en wat de frequentie is. Vervolgens ontvangt deze gebruiker herinneringen, zodat de analyse volgens planning wordt uitgevoerd. Voeg eenvoudig de uitkomsten van analyses in en maak vervolgens trendanalyses om over een langere termijn de resultaten te kunnen beoordelen.

Werkt u samen met een extern laboratorium? Er bestaat de mogelijkheid om de resultaten van het laboratorium automatisch uit te wisselen, zodat dit rechtstreeks in Quasydoc ingevoerd wordt. Vervolgens kunnen de analyseresultaten met de vastgestelde normen worden vergeleken.

Terug