Inspectierondes

Met de module inspectierondes automatiseert u uw checklists, zoals de glas- en hygiënerondes. Het is mogelijk verschillende checklists aan te maken en aan elke checklist een planning te koppelen. Vooraf wordt bepaald op welke items moet worden gelet tijdens de ronde. Hierbij kan worden aangegeven of een bepaald item verplicht is om te beoordelen of niet. Ook is het mogelijk de gewenste situatie weer te geven met een foto.

Tijdens de ronde door de productieruimten wordt de checklist op een telefoon of tablet zichtbaar gemaakt. Per item op de checklist kan een beoordeling worden gegeven op de telefoon of tablet, die kan worden geïllustreerd met een foto van de aangetroffen situatie. Wijs eventuele actiepunten direct toe aan een verantwoordelijke. Die krijgt direct het actiepunt toegewezen en vindt dit terug op zijn of haar dashboard. Koppel indien noodzakelijk de actiepunten aan de corrigerende en preventieve actielijst, zodat in een oogopslag zichtbaar is welke acties nog open staan.

Doordat de resultaten van de inspectieronde direct in Quasydoc staan en direct acties gekoppeld kunnen worden aan non-conformiteiten, creeert u een uniforme en gestructeerde werkwijze. Daarnaast levert dit al snel veel tijdswinst op ten opzichte van de huidige werkwijze.

Terug