Klokkenluiders

In BRC Food 8 is de eis opgenomen dat organisaties verplicht zijn een vertrouwelijk meldsysteem te hebben, een zogenaamde klokkenluidersregeling. Quasydoc ontwikkelde een specifieke website, waarbij medewerkers via een bedrijfslogin anoniem kunnen melden. De aangewezen persoon binnen de organisatie ontvangt deze meldingen in Quasydoc en kan deze als actiepunt meenemen op de correctieve en preventieve actielijst. Hiermee bent u volledig in staat te voldoen aan deze eis en heeft u dit proces tevens gekoppeld aan de overige processen in uw organisatie. Ook wanneer werkt volgens bijvoorbeeld de IFS, FSSC22000 of ISO22000 standaard draagt het hebben van een meldsysteem voor klokkenluiders bij aan de voedselveiligheidscultuur binnen uw organisatie.

Terug