Precon Food Management BV

Kernwaarden

Persoonlijk

We geloven in maatwerk. Zowel in de oplossing die we bieden als in onze werkwijze. Zo zijn we ervan overtuigd dat een ‘klik’ mede bepalend is voor de mate van succes in ons werk. Daarom selecteren we de beste consultant voor uw vraag niet alleen op basis van de benodigde expertise, maar ook op persoonlijke eigenschappen.

Professioneel

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening is voor Précon het uitgangspunt voor zakendoen met opdrachtgevers. We verbeteren onszelf continu om u van het beste advies te voorzien. Dat betekent ook erkennen waar we minder goed in zijn. Hebben we expertise nodig waarover we niet zelf beschikken, dan schakelen we daar een professionele partner voor in.

Integer

‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Précon werkt op basis van eerlijkheid, openheid en zorgvuldigheid. We hechten grote waarde aan ethisch handelen. Daarom committeren al onze medewerkers zich jaarlijks aan een speciaal voor Précon ontwikkelde gedragscode.

Betrouwbaar

Betrouwbaarheid speelt een belangrijke rol bij Précon. Het zit in onze genen. Daarom hebben we onze werkwijze vastgelegd in een kwaliteitszorgsysteem, zodat we zeker weten dat ‘het goed zit’. Ons systeem is gecertificeerd conform ISO 9001:2008. Bovendien laten we ons tweejaarlijks certificeren door Cedeo voor ‘Maatwerk bedrijfsopleidingen’ en ‘Organisatieadvies’. Daarbij zijn we erkend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Resultaatgericht

‘Geef een klant niet wat hij vraagt, maar wat hij nodig heeft’. Ofwel, de oplossing staat centraal. Précon helpt u bij het aanscherpen en realiseren van uw doelstellingen, zodat u goed in kaart krijgt waar de verbeterpunten zitten én we samen werken aan het behalen van de beste resultaten.

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016