Precon Food Management BV

Documentatie voedselcontactmaterialen vaak niet op orde

donderdag, 12 juni 2014

70% van kleine  levensmiddelenproducenten en -importeurs heeft documentatie 'food contact materials' niet op orde

Grenswaarden voor de mogelijke migratie van schadelijke stoffen uit verpakkingen naar levensmiddelen. Daarom moeten ze, als gebruikers van verpakkingsmaterialen, van te voren specificaties opstellen waaraan deze verpakkingsmaterialen volgens de voedselcontactregelgeving moeten voldoen. Vervolgens moeten zij aan de hand van documentatie van producenten van verpakkingsmaterialen (de zgn. 'Verklaring van Overeenstemming' en 'adequate documentatie') controleren of de verpakkingsmaterialen geschikt zijn voor hun toepassing. Dit is een borgingssysteem dat levensmiddelenbedrijven voedselcontactmaterialen in hun producten op een veilige manier toepassen. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat 70% van de onderzochte kleine levensmiddelenbedrijven deze documentatie niet op orde heeft en deze informatie niet toepast. Ook bij grote levensmiddelenbedrijven blijkt in 30% van de gevallen de documentatie niet op orde.De NVWA zal haar controles de komende tijd daarom met name gaan richten op kleine levensmiddelenproducenten en importeurs van verpakte levensmiddelen. Om de naleving te verbeteren heeft de NVWA een informatieblad over de documentatieverplichtingen gemaakt, dat actief onder de doelgroep zal worden verspreid.

Het marktonderzoek heeft zich beperkt tot documentatiecontrole. Er zijn geen verpakkingen of gebruiksartikelen bemonsterd en geanalyseerd. Er kan daarom geen kwantitatieve uitspraak worden gedaan over het gezondheidsrisico door niet voldoen aan de wettelijke eisen van documentatie en specificaties.

Meer informatie over het onderzoek leest u in het rapport Rapport 'Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie'

Bron: NVWA, mededelingen voedselveiligheid, 70% van kleine levensmiddelenproducenten en -importeurs heeft documentatie 'food contact materials' niet op orde

Item Tag

wetgeving

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde diensten

Gerelateerde interim

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016