Precon Food Management BV

Etiketteren van biologische producten volgens (EU) 1169/2011

donderdag, 15 mei 2014

Wetgeving over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Wat zijn de gevolgen voor biologische producten in uw winkel?

Nog krap 200 dagen te gaan en dan treedt verordening (EU) Nr. 1169/2011 in werking. Vanaf die datum dienen alle geproduceerde levensmiddelen, waaronder ook biologische levensmiddelen te voldoen aan de nieuwe eisen ten aanzien van voedselinformatieverstrekking aan consumenten. De etiketten van voorverpakte levensmiddelen zullen ingrijpend veranderen. Er zijn ook eisen voor niet voorverpakte levensmiddelen.

Zeer waarschijnlijk heeft u al van de wetgeving gehoord en bent u begonnen met de implementatie ervan. Tegelijkertijd vraagt u zich waarschijnlijk af welke producten in uw winkel hiervan zijn uitgezonderd of welke uitzonderingen met betrekking tot de volledige etikettering gelden. Bij de niet-voorverpakte producten bent u verplicht de benaming en allergenenvermelding te verzorgen in uw winkel. Bij de voorverpakte producten gelden de eisen voor alle verpakkingen, waaronder folies en etiketten. Voor beide producten gelden de regels ook voor reclame-uitingen en verkopen via webshops.

Verstrekking van voedselinformatie?

De verordening concentreert zich op de verstrekking van voedselinformatie. Het gaat over alle informatie met betrekking tot levensmiddelen, die ter beschikking aan de eindverbruiker wordt gesteld. Hetzij via een etiket, ander begeleidend materiaal of andere middelen, waaronder moderne technologie-instrumenten.

Bewust kiezen

Waren bedrijven tot 2011 gebonden aan richtlijnen die ieder een nationale interpretatie kende, met de komst van een verordening beoogt de wetgever het vrije handelsverkeer te verwezenlijken. Daarnaast is nadrukkelijk aandacht voor:

  • Bescherming van de consument en waarborging van het recht op eerlijke consumenteninformatie;
  • Aangepast naar nieuwe informatietechnologieën;
  • Speciale aandacht voor:
    • Gezondheid
    • Milieu
    • Economische, sociale en ethische aspecten;
  • Bevorderen productie van kwaliteitsproducten.

Ruim 95% van de etiketten voldoet niet meer

Aangepast op nieuwe informatietechnologieën, bescherming van de consument en aandacht voor gezondheid. Klinkt ambitieus, maar wat zijn de gevolgen voor uw producten, uw verpakkingen, folies en etiketten en overige communicatie-uitingen?

Ruim 95% van de verpakkingen, folies en etiketten dient aangepast te worden. Dit vanwege de verplichte lettergrootte van 1,2 mm x-hoogte, allergenenvermelding in onderscheidend typografie en een nieuwe volgorde van de verplichte voedingswaardentabel.

Behalve aandacht voor de verstrekking van voedselinformatie via de verpakkingen, folies en etiketten zal meer aandacht zijn voor de overige wijze waarop de informatieverstrekking plaatsvindt. Met de komst van webwinkels, social media en traditionele media gelden strikte eisen en zal worden toegezien op het stimuleren van het maken van bewuste keuzes.

Aanvullende wet- en regelgeving

Bij het aanpassen van de etiketten naar verordening (EU) Nr. 1169/2011 dient u ook rekening te houden met de overige relevante wetgeving, zoals verordening 834/2007 of specifieke wetgeving die van toepassing is op producten zoals chocolade en mayonaise.

Voldoen aan de wet- en regelgeving

Inmiddels zijn veel bedrijven druk bezig de bestaande verpakkingen, folies en etiketten aan te passen naar de eisen uit de verordening 'verstrekking van voedselinformatie aan consumenten'. Bent u nog niet begonnen, dan is dit het moment daarmee te starten. U heeft immers nog maar krap 200 dagen te gaan!

Bij Précon werken specialisten die dit voor u kunnen regelen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Item Tag

wetgeving

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016