Precon Food Management BV
  • Start
  • Nieuws
  • Voedselverspilling - De levensmiddelenindustrie aan zet?

Voedselverspilling - De levensmiddelenindustrie aan zet?

vrijdag, 23 maart 2018

 voedselverspilling afval

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en duurzaamheid… we kunnen er niet meer omheen! Précon vindt het belangrijk haar bijdrage te leveren aan de beperking van negatieve impact en te streven naar positieve effecten op milieu en maatschappij in de breedste zin van het woord. We besteden daar niet alleen intern aandacht aan maar nemen het ook in onze dienstverlening mee. Een onderwerp dat dicht bij onze dagelijkse praktijk ligt, is voedselverspilling. Een van onze consultants, Ester Boone, heeft hierover in het kader van haar MVO-opleiding een scriptie geschreven met focus op de levensmiddelenindustrie, daar waar veel van onze klanten zich bevinden.

Aanleiding vormde de schokkende constatering dat een derde van de hoeveelheid wereldwijd geproduceerd voedsel wordt weggegooid. De constatering werd al jaren geleden gepubliceerd, maar helaas is er in deze situatie nog weinig verbeterd. Waarom niet? Hoe kan zoiets vanzelfsprekends als het niet langer weggooien van waardevol voedsel zo moeilijk zijn? Zo lang er nog steeds honger bestaat in de wereld, de voedselbronnen nog steeds niet onuitputtelijk zijn en de productie van levensmiddelen energie kost én zorgt voor schadelijke milieueffecten, zou er alles aan gedaan moeten worden om voedselverspilling te voorkomen.

De scriptie beschrijft het onderzoek naar antwoord op de vraag wat de levensmiddelenindustrie in beweging brengt om voedselverspilling te reduceren. Door middel van interviews met verschillende levensmiddelenproducenten wordt een beeld geschetst van wat er zoal aan voedsel verloren gaat, de inspanningen die al geleverd worden om deze hoeveelheid te beperken en alternatieve afzetmogelijkheden voor deze voedselstromen. Daarnaast komt ook de manier aan bod, waarop de industrie de consument zou kunnen bewegen minder voedsel weg te gooien.

We nodigen u graag uit de scriptie te lezen en inspiratie op te doen. Ook zouden wij graag in een verkennend gesprek samen met u op zoek gaan naar mogelijkheden voor (verdere) reductie van voedselverspilling.

Bekijk scriptie voedselverspilling

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016