Precon Food Management BV
  • Start
  • Nieuws
  • Zuivelfabriek de Graafstroom behaalt QMVO certificering

Zuivelfabriek de Graafstroom behaalt QMVO certificering

donderdag, 27 februari 2014

Meetbaar MVO traject

Een onderdeel van de ondersteuning die Précon biedt aan Zuivelfabriek de Graafstroom is het meetbaar maken van duurzaamheid in de organisatie. Bij aanvang van het traject in 2012 hebben medewerkers op vrijwillige basis een survey ingevuld. Op basis van deze survey zijn op hoofdlijnen twee vragen beantwoord:
 

  1. Welke maatschappelijke thema's vinden de medewerkers belangrijk;
  2. Hoe groot is de organisatieveranderingsbereid en in hoeverre bezit De Graafstroom innovatiekracht.

De gedachte achter het eerste punt is dat medewerkers grotendeels het slagen van verduurzaming van een bedrijf bepalen. Een bedrijf doet er dus goed aan om juist met die maatschappelijke thema's aan de slag te gaan die én leven onder haar medewerkers én passen in de lange termijn visie van het bedrijf.

Het tweede doel van de vragenlijst is om de organisatie te "temperaturen" op gebied van innovatiekracht en veranderbereidheid. Op een viertal elementen die ten grondslag liggen aan het MVO traject wordt gescoord:

  1. Intrinsieke motivatie van de medewerkers
  2. Concrete acties van medewerkers
  3. MVO cultuur en strategie
  4. Ondersteunende systemen en structuren

Bovenstaande vier elementen samen met maatschappelijke issues leiden
tot nieuwe innovaties op gebied van MVO.

Eind 2013 hebben de medewerkers van Zuivelfabriek de Graafstroom nogmaals de survey ingevuld. Hierbij is een duidelijke verbetering op de onderdelen 2 en 4 zichtbaar. Op deze manier wordt MVO beleving meetbaar gemaakt en levert het belangrijke informatie op om het MVO beleid verder gestalte te geven.

Certificering tegen de QMVO standaard

Zuivelfabriek de Graafstroom heeft Qlip gevraagd het bedrijf te auditen op zowel haar inspanningen op gebied van voedselveiligheid (volgens de IFS en FSSC22000 standaard) als haar inspanningen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Qlip heeft in 2012 een certificering ontwikkeld die gebaseerd is op ISO26000 en specifiek gericht is op de agrarische productieketen, de QMVO certificering. Het is zuivelfabriek De Graafstroom gelukt om in januari 2014 gecertificeerd te worden in de hoogste categorie, categorie 4. Alhoewel het behalen van een certificaat op gebied van MVO niet het doel is geweest om te starten met het MVO traject, is het wel een erkenning voor de medewerkers van de Graafstroom zelf en ook een bevestiging naar de stakeholders dat De Graafstroom in meerdere opzichten een duurzame partner is.

MVO, Zuivelfabriek de Graafstroom en de toekomst

Inmiddels is MVO een vaste manier van werken binnen Zuivelfabriek de Graafstroom. In ieder overleg staat MVO op de agenda. Nieuwe investeringen worden tegen het licht gehouden en getoetst op de impact op zowel Planet, People en Profit en medewerkers worden gemotiveerd om actief deel te nemen aan projecten rondom MVO. Samen met de zuivelcoöperatie Deltamilk en de klanten van Zuivelfabriek de Graafstroom wordt gekeken hoe de gehele keten verder te verduurzamen.

Praktische informatie

3 juni 2014 organiseert Précon Food Management samen met MVO Nederland en VMT een symposium over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met als titel "Verdienen met MVO". Door actief met MVO aan de slag te gaan wordt niet alleen het fundament gelegd voor een financieel gezonde toekomst, MVO zorgt ook voor organisatie ontwikkeling en ontwikkeling van medewerkers in bedrijven.

Zuivelfabriek de Graafstroom zal tijdens dit symposium het verhaal vertellen over haar MVO ervaringen.

Item Tag

Duurzaamheid, MVO

Contactformulier

Uw naam is een verplicht veld.
Uw E-mailadres is een verplicht veld.
Uw telefoonnummer is een verplicht veld.
Uw bericht is een verplicht veld.
Hier kun je onze privacyverklaring lezen.

Précon Food Management B.V.
Postbus 26, 3980 CA Bunnik

Copyright © 2016