Altijd op de hoogte met de

VoedingWetWijzer

Bedrijven in de voedingsmiddelenketen zijn gebonden aan Europese en nationale wet- en regelgeving. Wijzigingen doen zich regelmatig voor. Maar hoe blijft uw bedrijf compliant, hoe blijft u op de hoogte van relevante wijzigingen?

De VoedingWetWijzer is een online tool waarin u op basis van een profiel wekelijks op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen in wet- en regelgeving over voeding en voedselveiligheid. Wilt u alleen wijzigingen zien die in uw bedrijf van toepassing zijn? Dan stelt u nog een bedrijfsspecifiek register op.

De VoedingWetWijzer hanteert de volgende bronnen:

  • Europese wetgeving;
  • Nationale (NL) wetgeving;
  • Jurisprudentie;
  • Praktijkbladen.

De VoedingWetWijzer biedt het Compliance+ en het Compliance Professional abonnement.

Proefabonnement aanvragen

Inloggen
Contactpersoon

Stel uw vraag online
Video VoedingWetWijzer - precon-food

Onze

Abonnementen

VoedingWetWijzer Compliance+

Dit abonnement is voor bedrijven die zeker willen zijn dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving. U profiteert van de VoedingWetWijzer die u wekelijks op de hoogte brengt van wijzigingen in wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau. De wijzigingen zijn door onze Regulatory Affairsspecialisten reeds voor u samengevat. Dit bespaart u kostbare tijd en voorkomt fouten die van invloed zijn op uw producten en kwaliteitszorgsysteem.

Werkwijze

Bij aanvang van het abonnement stelt u een profiel in dat de basis vormt voor het abonnement. Vervolgens ontvangt u wekelijks een attenderingsmail wanneer er wijzigingen klaarstaan.

Deze wijzigingen zijn reeds voor u samengevat. Zo kunt u zelf in korte tijd vaststellen welke wijzigingen in uw situatie relevant zijn.

Additioneel bieden we u een Kennisbank. Deze stelt u in staat eenvoudig en snel te zoeken in het complexe web van wet- en regelgeving.

VoedingWetWijzer Compliance Professional

Met dit abonnement wordt u volledig ontzorgd. U profiteert bovenop het Compliance+ abonnement van de kennis en expertise van een Regulatory Affairsspecialist. Wij maken voor u de vertaalslag naar concrete bedrijfsspecifieke acties.

Tevens ontvangt u elk kwartaal een maatwerkrapportage van wijzigingen in wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau die voortkomen uit uw bedrijfsspecifieke register.

Werkwijze

Bij aanvang van het abonnement zal een consultant uw bedrijf bezoeken voor een intakegesprek. De intake staat in het teken van kennismaking en een analyse op grondstoffen, processen en eindproducten. Het resultaat is een bedrijfsspecifiek register, het fundament voor uw abonnement.

Aanvullend op de attenderingsservice ontvangt u vier keer per jaar een maatwerkrapportage. In deze rapportage worden de wijzigingen vertaald naar concrete acties die uw bedrijf dient te nemen om compliant te blijven aan de wet- en regelgeving. Bovendien kunt u gedurende de looptijd van het abonnement gebruik maken van de helpdeskfunctie van onze Regulatory Affairsspecialisten.

Een jaarlijks evaluatiegesprek waarin eventuele aanpassingen in het profiel of veranderingen in het abonnement aan bod komen, zorgt ervoor dat het abonnement blijft aansluiten op uw bedrijfsspecifieke situatie.

De verschillen voor u op een rijtje:

Compliance+ Compliance professional
Handige online gegevensbank
Up-to-date EU en nationale wetgeving en publicaties
Wekelijkse attenderingsservice bij relevante wijzigingen
Toegespitst op uw praktijk
Hulpmiddel bij doorvoeren wijzigingen
Aantoonbaar compliant voor klant of auditor
Helpdesk: kennis en expertise van een RA specialist
4x per jaar maatwerkrapportage
Proefabonnement aanvragen

Stel uw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact op